De regisseur

Werken met talenten + Toneelspeelacademie

Regisseren is deels inspiratie maar vooral ook ambachtelijk werk. Ik werk met zowel grote als kleine groepen en mijn inzet is er altijd op gericht mensen aan het spelen te krijgen en hun talenten boven te halen. Ik heb veel ervaringen met grote projecten waarbij er regelmatig 30 tot 60 acteurs meespeelden. Maar aan de andere kant werk ik ook graag aan de kleine, intieme eenakter met 1, 2 of 3 acteurs om nog verder de diepte in te kunnen gaan.

Lopende projecten:

Brouwers' dam: zelf geschreven theaterstuk over watersnoodramp 1953 in Alblasserwaard

De Lange reis: De geschiedenis van de koopvaardij in de 17e en 18e eeuw aan de hand van (zeemans)liederen. Met Shantykoor West Zuid West. Scriptbewerking en regie

Openbare geheimen: Theaterstuk voor groepen 8 in opdracht van het Kanjertheater over invloed Social Media: Script en regie 

Les op theaterschool Arto Post Laboro in Schoonhoven: Lessen + schrijven voorstellingen voor 3 groepen: 11/12 jaar, 14/15 jaar en 16 jaar en ouder

In voorbereiding: 

Een toneelbewerking van een boek over een belangrijk stuk Goudsche geschiedenis.

Vanuit die passie heb ik de Speeltoneelacademie opgericht. Dit is geen reguliere opleiding maar op een opleiding op projectbasis. Ik zoek of schrijf een theaterstuk en vraag spelers om die samen met mij te gaan maken. Zo heb ik de afgelopen jaren al diverse projecten uitgevoerd. De methodiek is dan als volgt: we repeteren samen en ik breng geen kosten in rekening. Mochten we tot een voorstelling(reeks) komen dan zijn de opbrengsten voor mij: eerlijke deal! De lessen bestaan dus eigenlijk uit het leren acteren via het instuderen van een toneelstuk. Mocht je geïnteresseerd zijn om een keer mee te spelen: meld je aan!

Op dit moment lopen er twee projecten: Scrooge in 10 minuten en Complex (eenakter over dementie)

IMPRO-groepen

Sinds enkele jaren geef ik Improvisatielessen en ontdekkingstochten. Dat betekent een rreeks van 6 lessen waarin we nieuwe methodes onderzoeken én we zoeken naar verdieping van acteerkwaliteiten. Dat betekent dat we oefeningen doen en dat we "De Vloer Op" gaan. Een reeks van 6 avonden kost 90 euro. 

Labantrainingen

Lavan is een methodiek van lichaamsbeheersing die voor acteurs maar ook voor niet-acteurs bijzonder bruikbaar is. Het gaat uit van de balans tussen lichaam ziel en geest en zou je de methode ook kunnen karakteriseren als een fysiek communicatiemiddel: voor acteurs richting hun publiek en voor niet-acteurs: richting hun persoonlijke omgeving. Lees meer hierover op de speciale website Labantraining.

Mijn ondergrond en achtergrond

Ook ik heb het vak natuurlijk moeten leren en hoewel ik grotendeels autodidactisch ben, hebben een aantal mensen mij sterk geïnspireerd: 

Joop Laan, een Goudse regisseur, voor de ambachtelijke opleiding om te leren analyseren, te kijken, te luisteren naar de teksten en vooral: het stellen van vragen en alert te blijven op nieuwe invalshoeken.

Jan Jaap Jansen van theatergroep de Kern als het gaat om de geheimen van Laban: een techniek waarmee je vanuit fysiek spel rollen prachtig kunt vormgeven en verdiepen, en natuurlijk zijn regisseurs-kwaliteiten.

Frans Strijards bood een nieuwe kijk op het vergroten van onderhuidse eigenschappen van rollen en methodes om daar op een onorthodoxe manier vorm aan te geven.

Andre Besseling leerde mij een nieuwe manier van kijken naar het 'improviseren'.

Community & theater

Werken met amateurs is mijn specialiteit. Theaterprojecten waarbij veel amateurs betrokken zijn, is voor mij zeer inspirerend. Op zoek naar het talent dat in ieder mens huist, is hetgeen community-theater zo speciaal maakt. Als theatermaker heb ik daar al veel ervaring mee opgedaan met onder andere kerstwandeltheater, theatermaken met een hele dorpsgemeenschap, theater maken met een stadswijk of theater maken met een groep jongeren of volwassenen die graag willen leren acteren.

Waar het bij deze vorm van theatermaken om gaat is de gemeenschapszin: het samen werken aan iets moois: een helder doel voor ogen en vrijwilligheid staat voorop. Aan alle projecten die ik hierin heb geleid, bewaar ik warme herinneringen en hebben we voorstellingen gemaakt die ook nog eens zeer mooi en zielerakend werden.

Stijl en methodiek

De aanpak van regisseren en begeleiden is gebaseerd op de volgende stromingen in de toneelwereld:

  1. Stanislavski: Stanislavski is een groot voorstander van realisme, alles wat er op het toneel gebeurt, moet echt zijn, moet voortkomen uit een reële ervaring. Method-acting is gebaseerd op dit gedachtegoed.
  2. Brecht: Hoe denkt een acteur? Wat denkt iemand voor hij iets zegt? Brecht onderzocht de wereld van ons denken dat altijd vooraf gaat aan alles wat we doen of voelen.
  3. Laban: Deze Tsjechische choreograaf is een begrip in de danswereld. Hij ontwikkelde een systematiek waarmee hij emoties kan verbeelden met het lichaam. Dit heeft verrassende inzichten opgeleverd over het verband tussen zijn visie en hoe wij ons in het algemeen lichamelijk 'presenteren'. Zie ook mijn Labantrainingen.

De regie ontstaat dus vanuit het hart en het geloof dat er op het toneel iets moet gebeuren: tussen de acteurs en vooral: met de zaal. Ook mag een voorstelling 'schuren' ongemak veroorzaken of in ieder geval tot nadenken aanzetten. Elke voorstelling moet iets teweegbrengen: inhoud en vorm zijn beiden van belang. Alle genres zijn prima, mits ze voldoen aan die eis. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere theater'dieren' zoals choreografen, dirigenten, etc..

Kleintheater Zwaan
Labantraining