De regisseur

Overleven is herinneren: alleen over vrouwen in WO II: verplaatst naar 2021

Op 30 april, 1 en 2 mei 2021 gaat er in Gouda - helaas door de Corona een jaar vertraagd, een heel bijzonder project in première: "Overleven is Herinneren". Dit theaterstuk wordt uitgevoerd in de buitenlucht: soberheid en eenvoud en rauwheid zijn de trefwoorden. In het hele theaterstuk komen alleen vrouwen voor: 28 om precies te zijn. Zijn staan voor een groep van 652 vrouwen die in kamp Vught zaten en in september 1944 op transport werden gezet naar Ravensbrück, Dachau en zelfs op dodenmars. Het onderzoek naar dit materiaal is uitgevoerd door Hans Suijs. Het boek verschijnt half januari. Ik heb daar een theatervoorstelling van gemaakt.

Dit project is misschien wel de meest intense die ik ooit heb gemaakt. Het vraagt ook van de actrices heel veel. het zijn allemaal amateurs en hun rollen zijn gebaseerd op de werkelijke vrouwen die dit hebben meegemaakt. Doordat we buiten spelen en het decor ook minimaal zal zijn, worden we als kijker geconfronteerd met omstandigheden die ons ergens in de verte mee zullen nemen naar wat die vrouwen hebben meegemaakt.

 

Ander lopende projecten

'n Zomerjurk vol verdriet: de derde vertolking van een stuk van Het Volk uit Haarlem. Helaas voorlopig geannuleerd.

Zotte Zaterdag (4e jaar): sketches en figuraties over 1511 in de stad Gouda. Als alles goed gaat: op zaterdag 17 oktober

In voorbereiding: 

Retour, een project samen met een collega actrice

Op pad: een langere eenakter over levenspaden die elkaar kruisen

 

Vanuit mijn passie heb ik de Speeltoneelacademie opgericht. Dit is geen reguliere opleiding maar op een opleiding op projectbasis. Ik zoek of schrijf een theaterstuk en vraag spelers om die samen met mij te gaan maken, of andersom: spelers benaderen mij en ik maak een stuk voor hen en studeer dat in met hen. Zo heb ik de afgelopen jaren al diverse projecten uitgevoerd. Mocht je geïnteresseerd zijn om een keer mee te spelen: meld je aan!

De voorstelling Op pad is een voorbeeld van de Speeltoneelacademie. In het verleden waren dat voorstellingen van het Volk (3 maal) en Complex.

IMPRO-groepen

Sinds enkele jaren geef ik Improvisatielessen en ontdekkingstochten. Dat betekent een reeks van 6 lessen waarin we nieuwe methodes onderzoeken én we zoeken naar verdieping van acteerkwaliteiten. Dat betekent dat we oefeningen doen en dat we "De Vloer Op" gaan. Een reeks van 6 avonden kost 100 euro. 

Labantrainingen

Laban is een methodiek van lichaamsbeheersing die voor acteurs maar ook voor niet-acteurs bijzonder bruikbaar is. Het gaat uit van de balans tussen lichaam ziel en geest en zou je de methode ook kunnen karakteriseren als een fysiek communicatiemiddel: voor acteurs richting hun publiek en voor niet-acteurs: richting hun persoonlijke omgeving. Lees meer hierover op de speciale website Labantraining.

Mijn ondergrond en achtergrond

Ook ik heb het vak natuurlijk moeten leren en hoewel ik grotendeels autodidactisch ben, hebben een aantal mensen mij sterk geïnspireerd: 

Joop Laan, een Goudse regisseur, voor de ambachtelijke opleiding om te leren analyseren, te kijken, te luisteren naar de teksten en vooral: het stellen van vragen en alert te blijven op nieuwe invalshoeken.

Jan Jaap Jansen van theatergroep de Kern als het gaat om de geheimen van Laban: een techniek waarmee je vanuit fysiek spel rollen prachtig kunt vormgeven en verdiepen, en natuurlijk zijn regisseurs-kwaliteiten.

Frans Strijards bood een nieuwe kijk op het vergroten van onderhuidse eigenschappen van rollen en methodes om daar op een onorthodoxe manier vorm aan te geven.

Andre Besseling leerde mij een nieuwe manier van kijken naar het 'improviseren'.

Community & theater

Werken met amateurs is mijn specialiteit. Theaterprojecten waarbij veel amateurs betrokken zijn, is voor mij zeer inspirerend. Op zoek naar het talent dat in ieder mens huist, is hetgeen community-theater zo speciaal maakt. Als theatermaker heb ik daar al veel ervaring mee opgedaan met onder andere kerstwandeltheater, theatermaken met een hele dorpsgemeenschap, theater maken met een stadswijk of theater maken met een groep jongeren of volwassenen die graag willen leren acteren.

Waar het bij deze vorm van theatermaken om gaat is de gemeenschapszin: het samen werken aan iets moois: een helder doel voor ogen en vrijwilligheid staat voorop. Aan alle projecten die ik hierin heb geleid, bewaar ik warme herinneringen en hebben we voorstellingen gemaakt die ook nog eens zeer mooi en zielerakend werden.

Stijl en methodiek

De aanpak van regisseren en begeleiden is gebaseerd op de volgende stromingen in de toneelwereld:

  1. Stanislavski: Stanislavski is een groot voorstander van realisme, alles wat er op het toneel gebeurt, moet echt zijn, moet voortkomen uit een reële ervaring. Method-acting is gebaseerd op dit gedachtegoed.
  2. Brecht: Hoe denkt een acteur? Wat denkt iemand voor hij iets zegt? Brecht onderzocht de wereld van ons denken dat altijd vooraf gaat aan alles wat we doen of voelen.
  3. Laban: Deze Tsjechische choreograaf is een begrip in de danswereld. Hij ontwikkelde een systematiek waarmee hij emoties kan verbeelden met het lichaam. Dit heeft verrassende inzichten opgeleverd over het verband tussen zijn visie en hoe wij ons in het algemeen lichamelijk 'presenteren'. Zie ook mijn Labantrainingen.

De regie ontstaat dus vanuit het hart en het geloof dat er op het toneel iets moet gebeuren: tussen de acteurs en vooral: met de zaal. Ook mag een voorstelling 'schuren' ongemak veroorzaken of in ieder geval tot nadenken aanzetten. Elke voorstelling moet iets teweegbrengen: inhoud en vorm zijn beiden van belang. Alle genres zijn prima, mits ze voldoen aan die eis. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere theater'dieren' zoals choreografen, dirigenten, etc..

Kleintheater Zwaan
Labantraining