De regisseur en opleider

Eckstein maakwerk: een smeltkroes van theaterplezier

Theaterregie & regie-opleiding

Regie

Ik ben in te huren als regisseur voor diverse vormen van theater: van eenakter en monoloog tot grootse theaterproductie met meer dan 100 deelnemers: met al deze vormen heb ik ruime ervaring. 

Ook ik heb het vak natuurlijk moeten leren en hoewel ik grotendeels autodidactisch ben, hebben een aantal mensen mij sterk geïnspireerd: 

Joop Laan, een Goudse regisseur, voor de ambachtelijke opleiding om te leren analyseren, te kijken, te luisteren naar de teksten en vooral: het stellen van vragen en alert te blijven op nieuwe invalshoeken.

Jan Jaap Jansen van theatergroep de Kern als het gaat om de geheimen van Laban: een techniek waarmee je vanuit fysiek spel rollen prachtig kunt vormgeven en verdiepen, en natuurlijk zijn regisseurs-kwaliteiten.

Frans Strijards bood een nieuwe kijk op het vergroten van onderhuidse eigenschappen van rollen en methodes om daar op een onorthodoxe manier vorm aan te geven.

Andre Besseling leerde mij een nieuwe manier van kijken naar het 'improviseren'.

Ben Bijker: Een Goudse poppenspeler en theatermaker van wie de geheimen van co-creëren en poppenspelen begint leren: een geweldige sympathieke man en een feest om mee samen te werken (een een dijk van een acteur)

Maar het vak heb ik grotendeels toch geleerd door te observeren en steeds opnieuw kritisch te zijn naar elke vorm en methodiek. Dat en door het vooral veel te doen zijn de belangrijkste manieren waarop je kunt ontwikkelen als regisseur: een ontwikkeling die nooit zal stoppen.

Een belangrijke kwaliteit is mijn geduld en vooral bij amateurs heb ik het vermogen iedereen te laten groeien en te laten schitteren ongeacht de zwaarte en grote van de rol.

Ik heb inmiddels een ruime ervaring met community-theater waarbij ik met een grote groep een complete theaterproductie realiseer: van het eerste idee tot en met de uitvoering: dit zijn stuk voor stuk geweldige succesvolle projecten geworden.

De aanpak van regisseren en begeleiden is gebaseerd op de volgende stromingen in de toneelwereld:

  1. Stanislavski: Stanislavski is een groot voorstander van realisme, alles wat er op het toneel gebeurt, moet echt zijn, moet voortkomen uit een reële ervaring. Method-acting is gebaseerd op dit gedachtegoed.
  2. Brecht: Hoe denkt een acteur? Wat denkt iemand voor hij iets zegt? Brecht onderzocht de wereld van ons denken dat altijd vooraf gaat aan alles wat we doen of voelen.
  3. Laban: Deze Tsjechische choreograaf is een begrip in de danswereld. Hij ontwikkelde een systematiek waarmee hij emoties kan verbeelden met het lichaam. Dit heeft verrassende inzichten opgeleverd over het verband tussen zijn visie en hoe wij ons in het algemeen lichamelijk 'presenteren'. Zie ook mijn Labantrainingen.

De regie ontstaat dus vanuit het hart en het geloof dat er op het toneel iets moet gebeuren: tussen de acteurs en vooral: met de zaal. Ook mag een voorstelling 'schuren' ongemak veroorzaken of in ieder geval tot nadenken aanzetten. Elke voorstelling moet iets teweegbrengen: inhoud en vorm zijn beiden van belang. Alle genres zijn prima, mits ze voldoen aan die eis. Waar nodig wordt er samengewerkt met andere theater'dieren' zoals choreografen, dirigenten, etc..

Regie opleiding

Ik heb op basis van mijn lange ervaring een opleiding gemaakt voor (beginnende) regisseurs waarbij ik aan de hand van een korte voorstelling de deelnemer begeleid naar een voorstelling en daarbij de basisprincipes van het vak bijbreng. Indien  je interesse hebt: er is lijst van kandidaten die interesse hebben: bij voldoende aanmeldingen (4) gaan we van start.

Spelopleiding: Projecttheater

Ik leid acteurs graag op maar doe dat het liefst aan de hand van een concrete voorstelling. Met twee a drie acteurs werken we aan een korte voorstelling die we vervolgens in ons minitheater ook opvoeren. Dit blijkt een effectieve manier te zijn om acteurs op een hoger plan te brengen. Meestal doen we dat aan de van en zelf geschreven stuk. Aanmkelden kan via de email.

Toneelschrijven & Maatwerktheater

Theater op maat betekent dat ik voor een project, productie/dienst, een opleiding of een congres een thema vertaal naar een voorstelling. Dit kan bijvoorbeeld een voorstelling zijn over een historisch figuur (de Houtman, Coornhert) of een thema zoals rouwverwerking of  mantelzorg maar ook een thema rond bejegening in de zorg of de opening van een dijk waarbij historische plaatse worden belicht. Bij dit product lever ik naast de tekst ook de regie en de acteurs. 

 

Labantraining & Coaching: Zie www.labantraining.nl 

 

Minitheater: Zie www.kleintheaterzwaan.nl

Kleintheater Zwaan
Labantraining